Хотите, мы Вам перезвоним?

Вы здесь

Bejot CLUBIN CBW 715

tabs

Описание
Clubin wyr??nia si? zaokr?glon? form? oraz designem nawi?zuj?cym do stylu pop-art. Jest doskona?? propozycja dla wszystkich, kt?rzy wykraczaj? poza utarte schematy aran?acyjne. Intensywne kolory produkt?w wyr??ni? ka?d? przestrze? biurow?. Co ciekawe przeszycia tapicerki umo?liwiaj? ??czenia r??nych barw materia??w w jednym fotelu. Atrakcyjnie wygl?daj? zw?aszcza kontrastuj?ce zestawienia jasnych i ciemnych tonacji. Kolorystyk? tkanin mo?na wybiera? po?r?d szerokiej oferty tkanin obiciowych.

Linia WOOD to fotele, krzes?a i sto?y, kt?re ??czy jedno - drewniane nogi. W sk?ad linii wchodz? produkty z kolekcji: Umm, Orte, In Access, Lounge i Clubin.
Produkty z linii WOOD to doskona?y wyb?r dla ka?dej przestrzeni ?yciowej. Idealny w domu, w pokoju dziennym, sypialni, obszar?w recepcji, poczekalni oraz biur w ?rodowisku komercyjnym.